Organizační štáb akce

Petr KOŽÍŠEK - vedoucí akce, předseda spolku Lunaria Kamenický Šenov, trasy, PR, mapky, organizace akce

Stáňa KOŽÍŠKOVÁ - grafik, foto, výtvarná a textová spolupráce, organizační zajištění

Petr TONDR - ochranářská hlídka v rezervaci měsíčnice

Eva SINGEROVÁ  a kolektiv - kontrola Křížový Buk

Anna BENEŠOVÁ - kontrola Mlýny

Iveta VAŇKOVÁ - kontrola Mlýny

Dagmar PODRÁBSKÁ, Lenka DVOŘÁKOVÁ, Stanislav MĚDÍLEK, Dagmar JAKEŠOVÁ, Eva DVOŘÁKOVÁ, Klára VOZÁBOVÁ, Irena JANIŠTINOVÁ - prezentace