Organizační štáb akce

Petr KOŽÍŠEK - vedoucí akce, předseda spolku Lunaria Kamenický Šenov, trasy, PR, mapky

Stáňa KOŽÍŠKOVÁ - grafik, foto, výtvarná a textová spolupráce, organizační zajištění

Petr TONDR - ochranářská hlídka v rezervaci

Bohumila RADOVÁ  a kolektiv - kontrola Křížový Buk

Eva SINGROVÁ - kontrola rozcestí Pod Malou Tisovou

Anna BENEŠOVÁ - kontrola Mlýny

Dagmar PODRÁBSKÁ, Lenka DVOŘÁKOVÁ, Stanislav MĚDÍLEK, Dagmar JAKEŠOVÁ, Eva DVOŘÁKOVÁ, Klára VOZÁBOVÁ, Irena JANIŠTINOVÁ - prezentace