Jak dopadl 20.ročník

I když týden před akcí ještě někde padal sníh s deštěm, předpovědi počasí během týdne hlásily, že by v sobotu 18.5.2019 mělo být docela pěkně. Sice se dopoledne ještě po nebi proháněly mraky, ale pak se vyjasnilo a bylo opravdu pěkně, prostě ideální pro pěší tůru i cyklovýlet. Měsíčnice byla v plném květu a předvedla nám i různé barevné variace, např. kombinace světlých a tmavých květů na jedné rostlině.

Trasy letošního ročníku z části nádhernou krajinou Lužických hor a z části národním parkem České Švýcarsko. Všechny trasy se setkaly v rezervaci měsíčnice vytrvalé, která, jak již bylo řečeno, byla v plném květu.

V loňském roce byla účast velmi vysoká. Loňského ročníku se zúčastnilo přesně 800 lidí. V letošním roce přišlo o něco málo více, ale i tak byl překonán rekord účastni. Přišlo Vás 811.

Účastníci pěších tras 3,6 a 16 km se mohli i letos pokochat jízdou historickými autobusy Škoda RTO a Karosa ŠD 11 od semilského dopravce Bus Line. Tyto autobusy zajišťovaly kyvadlovou dopravu z Kamenického Šenova ke Křížovému buku a zpět a jízda v nich měla mezi účastníky opět velký ohlas, za což jsme velice rádi. Účastníci pěší trasy 30 km se opět po roce mohli svézt historickou lokálkou z Kamenického Šenova do České Kamenice, kterou provozuje Klub železničních cestovatelů (KŽC s.r.o.) Pěší trasa 50 km sice nebyla obohacena jízdou, ale účastníci za to mohli poznat opravdu krásný kus našeho okolí a zejména vyhlídky, protože se tato trasa na ně specializovala. Účastnici navštívili tyto vyhlídky -Zámecký vrch, Jehla, Studenec, Mariina vyhlídka, Vilemínina vyhlídka, Na výsluní, Pustý zámek.

Kdo zvolil raději jízdu na kole, mohl si vybrat z 43 km, 60 km a 80 km trasy. Všechny cyklotrasy vedly rovněž přes CHKO Lužické hory a NP České Švýcarsko.

Po trasách byly opět rozmístěny kontroly, kde účastníci obdrželi razítka do svých propozic. U kontroly Křížový buk, kde prošly všechny trasy, čekalo na účastníky malé občerstvení v podobě nápoje a výborných donutů od našeho sponzora Pekárny Martin z České Kamenice. Rovněž tak bylo k dispozici i klasické opékání buřtů s pivem chlazeným v potoce u kontroly Pustý zámek. Další kontroly byly u Zlatého vrchu, u koupaliště v Jetřichovicích, v kiosku Šimsisi v obci Líska, v altánu na koupališti v Kamenickém Šenově, v infocentrech Saula, Krásná Lípa a ve Hřensku, v penzionu Tokáň a v rezervaci měsíčnice, které zajišťovali dlouholetí dobrovolníci, příznivci akce a infocentra NP České Švýcarsko.

V cíli v kulturním domě v Kamenickém Šenově obdržel každý účastník originální pamětní list a upomínku na akci v podobě pohledu s fotografií rezervace z roku 1976 a současnou podobou a dále samolepku s jubilejní "dvacítkou". Dále si účastníci mohli zakoupit v našem "měsíčnicovém" krámku ručně vyráběná přírodní mýdla, vonné svíčky, náramky, koupelové soli, trička a další suvenýry k akci.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem pořadatelům na prezentaci v kulturním domě, ať už přímo při zapisování nebo při prodeji suvenýrů či organizačním zajištění. Jmenovitě: Dáše Jakešové, Dáše Podrábské, Irče Janištinové, Lence Adamcové, Ireně Roztočilové, Lence Dvořákové, Olče Půčkové, Standovi Mědílkovi a ....Dále Stáně Berkyové, které celou akci fotograficky zdokumentovala po trase a doplnily náš archív o spoustu krásných fotografií a Lence Vodrážkové, která zajišťovala doprovod v historickém autobusu.

Na kontrolách: Petru Kožíškovi st. , Bohumile Radové, Verče Radové a Petru Beranovi na kontrole Křížový buk, Tereze Singerové s "kolektivem" na kontrole Pustý zámek, Aničce Benešové na kontrole pod Zlatým vrchem, Ludmile Třískové a Jiřině Markalousové na kontrole v Jetřichovicích, Evě Singerové a její mamince Heleně Hamiové na kontrole u koupaliště v Kamenickém Šenově a Petrovi Tondrovi v rezervaci měsíčnice.

Dále bych chtěl poděkovat Luboši Brantovi za zhotovení mapek do propozic. Stáně Berkyové za grafické zpracování nových pamětních listů a pohledů a v neposlední řadě Mirkovi Roztočilovi, s kterým tuto akci pořádám již od začátku, za pomoc při organizaci a ZO OS Preciosa-Lustry a.s. za poskytnutí kulturního domu pro pořádání této akce.

Na závěr bych chtěl poděkovat za zabezpečení občerstvení v restauraci v kulturním domě pro všechny pořadatele a účastníky Jirkovi Pavlasovi a jeho kolektivu:-)

Velké poděkování patří našemu hlavnímu partnerovi - firmě CRYSTAL CAVIAR s.r.o., generálním sponzorům - městu Kamenický Šenov , ZOOS Preciosa - Lustry a.s. Kamenický Šenov a firmě Preciosa - Lustry a.s. Kamenický Šenov, Pekárně Martin v České Kamenici a firmě Thome Lighting s.r.o. na Práchni a našim sponzorům - CK Eva Šulcová, Glassmetal s.r.o., Obaly Servis - p.Bajgar, kovotlačitelství Jiří Hotař a Jiří Šebor, bez kterých by se akce nemohla uskutečnit a samozřejmě našim mediálním partnerům, kteří o nás dali "vědět".(viz.jednotlivé rubriky na stránkách).

Účast na jednotlivých trasách:

pěší trasy:

Pohodová trojka - 3 km...................................55 účastníků

Poznávací šestka - 6 km...............................317 účastníků

Rodinná šestnáctka-16 km.............................244 účastníků

Lokálková třicítka -30 km..................................42 účastníků

Vyhlídková padesátka-50 km............................ 9 účastníků

cyklotrasy:

Tokáňská čtyřicettrojka-43 km............................82 účastníků

Kyjovská šedesátka-60 km.................................25 účastníků

Českošvýcarská osmdesátka -80 km................. 37 účastníků

Celkem.........................................................811 účastníků