Jak dopadl 21.ročník

   21.ročník akce Za kvetoucí měsíčnicí se měl původně uskutečnit v květnu 2020. Bohužel nám do toho vstoupila pandemie Covid 19, takže se akce v loňském roce nemohla uskutečnit. Když jsem vymýšlel termín na rok 2021, říkal jsem si, že už by Koronavirus mohl ustoupit a tak jsem vše připravoval na původní datum 22.května 2021. Bohužel všichni velice dobře víme, jaká byla na jaře situace a v dubnu jsem již ztrácel naději, že se "měsíčnice" v původním termínu uskuteční. Mnoho organizátorů podobných akcí ty své raději zrušilo, ale já jsem vytrval a dal jsem si závazek, že akci uskutečním i kdybych jí měl udělat jako demonstraci J. Udělal jsem na Facebooku anketu, jestli by případným účastníkům nevadil posun termínu na červen i s tím, že měsíčnice už zřejmě bude odkvetlá. Téměř všem, kteří zareagovali, to vůbec nevadilo. Posunul jsem tedy termín na 12.června 2021. V polovině května již docházelo k pozvolnému rozvolňování opatření a druhý pokus 21.ročníku už se začínal rýsovat pozitivně ( toto slovíčko je v posledním roce hodně používané, ale pro nás to bylo opravdu v kladném slova smyslu). Začali přípravy na maximum, propozice a mapky vytištěné, doprava historickými autobusy přeobjednaná, všechno zaktualizované. 14 dní před akcí přišla nová rána - kůrovec a zákaz vstupu do lesa v okolí Prysku a Pustého zámku. Bohužel tudy byla naplánována většina pěších tras. Ještě týž den, co jsem tuto nemilou zprávu zjistil z reportáže na ČT, jsem provedl změnu postižených tras. Bohužel úprava nešla vymyslet jinak, než, že se trasy o několik kilometrů prodlouží. Opět kolečko - aktualizace na webu a Facebooku, zajištění tisku nových propozic, úprava kontrol....Říkal jsem si, že někdo nechce, aby se akce uskutečnila J Naštěstí to byla poslední překážka a v sobotu 12.června 2021 akce proběhla. Po 20 letech, kdy byl start a cíl v Kulturním domě, který již nefunguje, jsme se přestěhovali do prostor kina Hvězda, které nám poskytlo Město Kamenický Šenov. Pevně doufám, že účastníci byli s novými prostory spokojení.

V tomto termínu samozřejmě platila ještě různá vládní opatření. Snažili jsme se co nejvíce zjednodušit registraci, kde se nám každým rokem v určitých chvílích nahromadí spousty účastníků a letos bychom si toto nemohli kvůli covidovým opatřením dovolit. Poprvé se vyzkoušela online registrace přes naše webové stránky a k našemu překvapení se Vás zaregistrovalo téměř dvě stovky, takže tuto registraci využijeme i v následujících letech. Dalšími opatřeními byl vstup do kina po dvaceti lidech a samozřejmostí byly respirátory jak v kině, tak v autobuse. Bohužel jsme letos zrušili i malé občerstvení u kontroly Křížový buk. V této souvislosti musím poděkovat všem účastníkům, že tato přijatá opatření pochopili a dodržovali a my nemuseli mít nějaké případné problémy s příslušnými orgány. Ale dost již bylo Covidu J

V letošním roce jsme poprvé využili služeb dopravce Retrobusy Chomutov, který nám zajišťoval dopravu historickými autobusy Karosa B732 a Ikarus 280, lidově zvaný "harmonika". Pánové se akce zhostili na jedničku a myslím, že účastníci, kteří se svezli těmito autobusy, byli spokojeni. Nástup do autobusů probíhal na silnici před kinem. Účastníci pěší trasy 3 km jeli autobusem k rozcestí Křížový buk, odtud vyrazili pěšky do rezervace a zpět a dalším autobusem se vrátili zpět do Kamenického Šenova. Turisté na 8 km pěší trase vyrazili rovněž autobusem k rozcestí Křížový buk a odtud pěšky pokračovali do rezervace měsíčnice, dále na vrchol Studence a následně do obce Líska, kde opět nastoupili do autobusu a vrátili se do cíle v Kamenickém Šenově. Pěší trasa 18 km rovněž využila služeb historických autobusů. Od Křížového buku vyrazili do rezervace a přes Lísku, Bratrské Oltáře, Jehlu, Českou Kamenici a Prysk došli do cíle v kině. Účastníci ostatních tras již museli vše odšlapat nebo odjezdit na kole.

I když předpovědi na sobotu byly nejisté, počasí nám vcelku přálo a začalo pršet až později odpoledne. V cíli každý účastník obdržel originální pamětní list a jako upomínku na akci ještě klíčenku s fotografií měsíčnice vytrvalé a logem naší akce. Jelikož je doba stále nejistá, nepočítali jsme se žádnými rekordy účasti a byli jsme rádi, že Vás dorazilo celkem 403 J Doufejme, že příští rok již bude pro sportovní i kulturní akce příznivější a my se na Vás budeme na 22.ročníku akce těšit.

Pokud máte nějaké fotografie z letošního ročníku, můžete nám je zaslat na email: petr.mesicnice@seznam.cz nebo je můžete vložit na naše Facebookové stránky. Pokud používáte Instagram, vložte si je na svůj profil a označte hastagy: #mesicnice #mesicnicevytrvala nebo #zakvetoucimesicnici a nebo nám je můžete poslat zprávou na profil @zakvetoucimesicnici. Předem děkujeme.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem organizátorům, spolupořadatelům i sponzorům, bez kterých by se akce nemohla uskutečnit.

Ještě trochu statistiky:

Pěší trasy:

  • Pohodová trojka ( 3 km ) - 51 účastníků
  • Poznávací osmička ( 8 km ) - 178 účastníků
  • Rodinná osmnáctka ( 18 km ) - 89 účastníků
  • Mlýnská třicetčtyřka ( 34 km ) -24 účastníků
  • Milštejnská padesátka ( 50 km ) - 14 účastníků

Cyklotrasy:

  • Retro cyklo ( 32 km ) - nikdo se neúčastnil
  • Jedlovská čtyřicettrojka ( 43 km ) - 11 účastníků
  • Mařenická šedesátka ( 60 km ) - 15 účastníků
  • Lužická sedmdesátpětka( 75 km ) - 21 účastníků

CELKEM: 403 účastníků

 Petr Kožíšek - vedoucí akce