Chcete se stát partnery?   

Jelikož se stále snažíme vylepšovat a zdokonalovat organizaci, služby a sportovní podmínky, obracíme se na představitele firem, podnikatelské subjekty i živnostníky se žádostí o partnerství této turistické a cykloturistické akce. Partneři akce jsou zařazeni do tří kategorií:

1.kategorie.....generální partneři..................částka 5000,-Kč a výše

2.kategorie.....partneři....................................částka 1000 - do 4999,-Kč

3.kategorie.....poděkování za podporu........do 1000,-Kč


Generálním partnerům nabízíme:

-umístění loga firmy na hlavních místech propagačních materiálů, plakátů aj.

-osobní dojednání reklamní prezentace subjektu při akci

Partnerům nabízíme:

-umístění loga firmy na všech tiskovinách k akci( plakáty, reklamní plakáty, reklamní letáčky ve všech propozicích

umístění a velikost loga bude dle darované částky

-umístění loga na velkých propagačních tabulích v centru akce

-umístění loga na menších propagačních plakátech na kontrolách

-umístění loga a odkazu na internetových stránkách akce (možno zhlédnou v rubrice "generální partneři a partneři")

- další možná prezentace dle osobní domluvy s vedoucím akce

- na darované částky Vám vystavíme darovací smlouvu

- hlavním pořadatelem akce je Spolek Lunaria Kamenický Šenov

V případě zájmu kontaktujte prosím vedoucího akce a předsedu Spolku Lunaria :

Petr Kožíšek,mobil:732 434 850                  

email: petr.mesicnice@seznam.cz    nebo    spolek.lunaria@gmail.com

Příklady umístění reklamy: